FAQ

Water van zwembad/spa is niet helder?

1) Dit kan te wijten zijn aan een slecht werkende filterinstallatie. Backwash eerst uw filter en filtreer dan voor een lange periode. Een goed werkende filterinstallatie is zeer belangrijk voor helder en gezond water. Cartridge filter werken niet goed, gebruik een duurdere zandfilter.

2) Dit kan ook te wijten zijn aan een te hoge concentratie hardheid waardoor uw water troebel wordt van te veel kalk.

3) Dit kan ook te wijten zijn (wanneer u chloortabletten of granulaten gebruikt) aan een te hoge concentratie cyanuurzuur waardoor de werking van de vrij chloor niet meer goed is en uw water troebel wordt en uiteindelijk zelfs zal groen worden.

4) Dit kan ook te wijten zijn aan kleine partikels die niet door uw filter worden geabsorbeerd. Maak gebruik van een flocculant om de kleine partikels toch via uw filter te verwijderen. Als flocculant wordt meestal Alum (Aluminiumsulfaat=Al2'SO4)3) gebruikt. Voor de goede werking van uw Alum flocculant moet de pH zich tussen 7,6 en 7,8 tijdelijk bevinden.


Water van mijn zwembad of spa is groen. Wat nu?

1) Dit is te wijten aan een sterke algengroei in uw water. Algen groeien als er sterk UV licht (zonlicht) is in combinatie met de nodige voedingstoffen (organisch materiaal, vervuiling) in uw water. Controleer eerst uw pH (moet zich tussen 7,0 en 7,6 bevinden) en daarna uw vrij chloorgehalte sterk verhogen (chloorshock) met vloeibaar chloor om de algen te doden.

2) Indien uw pH van uw water te hoog is (hoger dan 7,6) dan is uw vrij chloor niet meer actief genoeg en kunnen algen groeien als er te weinig vrij chloor aanwezig is in uw water. Verlaag desnoods uw pH tot 7,2 en verhoog uw vrij chloor tot de nodige concentraties.

3) Indien uw cyaanzuur (chloorstabilisator in chloortabletten en granulaten) gehalte veel te hoog is (hoger dan 70 mg/l) in combinatie met te weinig vrij chloor dan kunnen de algen ook groeien. Verlaag uw cyaanzuur gehalte met vers water en voer dan een chloorshock uit met vloeibaar chloor om de algen te doden.

4) Zorg voor een goed werkende filterinstallatie want deze is ook zeer belangrijk om uw water helder en gezond te houden. Om kleine partikels te filteren gebruikt u best een flocculant.


Mijn water wordt van de ene dag op de andere groen. Wat nu?

1) Dit is te wijten aan een sterke algengroei die veroorzaakt wordt door sterk zonlicht in combinatie met veel voedingsstoffen voor algen (meestal nitraten en fosfaten). Laat uw concentratie nitraten en fosfaten meten in uw water. De nitraten en fosfaten zijn waarschijnlijk in uw water terechtgekomen door korrels meststof die in het water zijn geraakt. Als u uw grasperk voorziet van mestkorrels zorg er dan voor dat die zeker niet in uw zwembadwater of spa terechtkomen! Mestkorrels bevatten zeer hoge concentraties nitraten en fosfaten.

2) Om de algen te verwijderen zal u een choorshock moeten uitvoeren met vloeibaar chloor en nadien voor een lange periode filtreren.


Te veel chloor in het water. Heeft dit gevolgen?

1) Te veel chloor in uw water is schadelijk en vormt nevenproducten zoals Trihalomethanen (=THM, zoals chloroform, bromoform, etc..) welke niet gezond zijn voor de mens. Zwem niet in water met concentraties hoger dan 5 mg/l vrij chloor. Bovendien zal te veel chloor textiel aantasten en bij concentraties hoger dan 30 mg/l zal zelfs PVC (plastiek) oplossen. Uw stofzuiger uit PVC zal bijvoorbeeld aangevreten worden bij concentraties vrij chloor hoger dan 30 mg/l.

2) Contacteer Comfort Projects om uw teveel aan vrij chloor te laten verwijderen met Natriumthiosulfaat (Na2S2O3) of met waterstofperoxide (H2O2). Zij hebben de formules van Hanna Instruments om exact te berekenen hoeveel er moet toegevoegd worden om het te veel aan vrij chloor te verwijderen in enkele minuten.

3) U kunt uiteraard ook uw water verversen met leidingwater maar dit is duur en tijdrovend (uren) waardoor er toch schade verder kan optreden.


Mijn zwembad onderhouden, hoe doe ik dat?

Je kan een zwembad op twee manieren onderhouden:

1) Manueel

• Zorg ervoor dat uw pH zich tussen 7,0 en 7,6 bevindt, ideel is pH 7,2. Gebruik pH minus om pH te verlagen of pH plus om de pH te laten stijgen.

• Zorg ervoor dat uw actief vrij chloor gehalte op peil is.

• Zorg ervoor dat uw filterinstallatie optimaal werkt. Tijdig backwashen voor een optimale werking  is de boodschap.

• Grof vuil met schepnet of stofzuiger regelmatig verwijderen.

• Regelmatig alles nameten om zeker te zijn van een goede kwaliteit van zwembadwater.

2) Automatisch

• Indien u het beu bent om meermaals per week alles manueel bij te sturen kunt u via Comfort Projects een automatisch meet- en doseersysteem laten installeren.


Wat zijn chloortabletten en granulaten?

1) Het is organisch gestabiliseerde chloor.

2) Het is een wit poeder of tablet met een erg indringende chloorgeur. Het is niet toegelaten in de publieke zwembaden, hotels, wellness centra, etc.. Vlarem II niet erkend. Het wordt veel gebruikt in de private zwembadsector maar heeft als nadeel dat het percentage actief vrij chloor zeer laag is bij normale concentraties vrij chloor.

3) Het is verkrijgbaar in drie vormen namelijk mono-, di- of trichloor isocyanuraat.